Sparringpartner

Created with Sketch.

Samen met de ondernemer tijd vrijmaken om regelmatig over het bedrijf en de toekomst van het bedrijf na te denken, en fungeren als klankbord voor de ondernemer. Hierbij kritische vragen durven te stellen en de ondernemer uit te dagen. 

Coachen van ondernemers

Created with Sketch.

Mijn 25 jarige ervaring als directeur en aandeelhouder in het bedrijfsleven gebruiken om andere ondernemers te helpen. 

Strategie bespreken

Created with Sketch.

Samen met de ondernemer/directeur de strategie van het bedrijf (nader) bepalen, bewaken en tijdig inspelen op de veranderende omgeving. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van SWOT-analyses. 

Verbeteren bedrijfsresultaten

Created with Sketch.

In het verleden heb ik concrete verbeteringen van bedrijfsresultaten gerealiseerd. 

Het is voor mij een uitdaging om mijn ervaring ook voor u in te zetten om daadwerkelijke verbetering van bedrijfsresultaten samen met u als ondernemer te realiseren. 

Voorbereiding verkoop bedrijf

Created with Sketch.

Ik wil de opgedane ervaring bij de verkoop van Fancom aan een beursgenoteerde onderneming gebruiken om de waarde van uw bedrijf te optimaliseren, zodat u bij een eventuele verkoop van uw bedrijf het door u gewenste rendement behaalt.